TRAININGONLINE FINLANDIN KÄYTTÖ-JA TOIMITUSEHDOT

Kuntoklubi Marko Rainio Ky/ TrainingOnline Finland

TrainingOnline Finland – Verkkokaupan yhteystiedot:
y-tunnus: 1067335-6
Sähköposti: [email protected]
Puhelin: 052184669
Postiosoite: Kirkkokatu 30, 48100 KOTKA

 

Yleistä

Tämä asiakirja on laillisesti sitova sopimus käyttäjän (jäljempänä ”Asiakas”) ja Kuntoklubi Marko Rainio Ky (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) tarjoaman TrainingOnline-Palvelun (jäljempänä ”Palvelu”) välillä. Mikäli Asiakas ei hyväksy Käyttöehtoja kokonaisuudessaan, ei Asiakkaalla ole oikeutta käyttää Palvelua.

Näissä käyttöehdoissa kerrotaan Palveluiden ja julkaistun aineiston käyttöä koskevat ehdot, sekä yksityisyyden suojaa koskevat periaatteet. Käyttöehdot määrittelevät asiakkaan oikeudet käyttää Palvelua sekä Palveluntarjoajan velvollisuudet käyttäjiä kohtaan.

Palveluntarjoaja tarjoaa pääsyn ja käyttöoikeuden osoitteessa www.trainingonline.fi (jäljempänä ”Verkkosivusto”) olevaan palveluun (jäljempänä ”Palvelut”) seuraavien käyttöehtojen mukaisesti.

Käyttämällä Palveluita sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja, jotka sitovat sinua ensimmäisestä käyttökerrasta lähtien. Mikäli et halua tulla sidotuksi näihin käyttöehtoihin, älä käytä Palveluita ja/tai älä osallistu Palveluihin.
Sitoudut käyttämään Palveluita vain ei-kaupallisiin tarkoituksiin näiden käyttöehtojen ja soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti tavalla, joka ei loukkaa muiden oikeuksia tai rajoita tai estä ketään muuta käyttämästä ja nauttimasta Palveluista. Soveltuvan lain sallimissa rajoissa nämä käyttöehdot muodostavat koko sopimuksen sinun ja Palveluntarjoajan välillä.

 

1. Ehtojen soveltaminen

Näitä ehtoja sovelletaan sekä rekisteröityneen, että rekisteröitymättömän käyttäjän asiointiin Palvelussa. Ehtoja sovelletaan rekisteröitymättömän käyttäjän osalta palvelun käyttöön niin kauan kuin käyttäjä käyttää palvelua. Rekisteröityneen käyttäjän osalta näitä ehtoja sovelletaan osapuolten välillä siihen saakka, kunnes käyttäjän Käyttäjätunnus on poistettu. Palvelussa tarjottavien verkkovalmennuspalveluiden (jäljempänä ”Verkkovalmennus”) osalta näitä ehtoja sovelletaan osapuolten välillä aina kunkin valmennuksen kestoajan.

 

2. Palvelun sisältö

Palvelu muodostuu verkkosivusta, verkkovalmennusohjelmista, treeniohjelmista online-tunneista ja niiden esittelyistä, sekä niihin mahdollisesti liittyvistä keskustelupalstoista ja verkkokaupasta. Palvelu on käytettävissä Windows tai Mac käyttöjärjestelmällä varustetuilla tietokoneella Internet-selaimella, sekä Android ja IOS-perustaisella tabletilla ja mobiililaitteella.

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua vain henkilökohtaiseen käyttöön ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei kopioi tai jaa mitään palvelun maksullisiin tuotteisiin liittyvää materiaalia kolmannelle osapuolelle.

 

3. Palvelun käyttö ilman rekisteröitymistä

Jotkin palvelut ovat saatavilla ilman tarvetta rekisteröityä palvelun käyttäjäksi. Palveluita voidaan käyttää ilman rekisteröitymistä siten ja siinä laajuudessa kuin TrainingOnline Finland katsoo sopivaksi. TrainingOnline Finland varaa oikeuden vaihtaa, muuttaa ja poistaa komponentteja, jotka sallivat palvelun käytön ilman rekisteröitymistä. Tällaisia komponentteja voidaan myös muuttaa sellaisiksi, että niitä voivat käyttää vain rekisteröityneet käyttäjät.

 

4. Rekisteröityminen ja käyttäjätunnus

Jotkin palvelut edellyttävät, että käyttäjä rekisteröityy Palvelun käyttäjäksi. Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjän tulee ilmoittaa pyydetyt henkilötiedot, eli etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, katuosoite, postinumero ja puhelinnumero. Käyttäjä on vastuussa antamiensa henkilötietojen oikeellisuudesta ja täydellisyydestä. Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjän tulee myös valita itselleen käyttäjätunnus ja salasana (jäljempänä yhdessä ”Käyttäjätunnus”).

 • Käyttäjätunnus on henkilökohtainen. Käyttäjä ei saa paljastaa käyttäjätunnusta kolmannelle osapuolelle eikä käyttäjä saa antaa kolmannelle osapuolelle oikeutta käyttää käyttäjätunnustaan. Palveluntarjoaja ei vastaa käyttäjätunnuksen luvattomasta, sopimattomasta tai laittomasta käytöstä mikäli käyttäjätunnus paljastuu, arvataan, murretaan tai se joutuu ohjelmistovirheen kohteeksi. Kaikki käyttäjän käyttäjätunnuksella tehdyt toimet katsotaan kyseisen käyttäjätunnuksen omistajan tekemiksi. Mikäli käyttäjä tulee tietoiseksi käyttäjätunnuksen oikeudettomasta käytöstä tai mikäli käyttäjätunnuksen luottamuksellisuus on vaarantunut, tulee käyttäjän ilmoittaa tästä välittömästi Palveluntarjoajalle. Palveluntarjoaja voi tällöin oman harkintansa mukaisesti sulkea käyttäjätunnuksen sen väärinkäytön estämiseksi.
 • Asiakkaan Palveluntarjoajalta tai toiselta käyttäjältä mahdollisesti käyttöönsä saamat tunnisteet, kuten käyttäjätunnukset ja salasanat säilyvät Palveluntarjoajan omistuksessa eikä Asiakkaalla ole oikeuksia niihin käyttöoikeuden päätyttyä. Käyttäjätunnukset ovat Asiakaskohtaisia eikä Asiakas saa luovuttaa tai ilmaista niitä kolmannelle mikäli kyseessä ei ole kahden asiakkaan välinen sopimus jossa esim. valmentaja luo asiakkaan puolesta asiakkaalle tunnuksen. Käyttäjätunnus on kuitenkin aina Asiakaskohtainen perustuen sähköpostiosoitteeseen, joten sähköpostiosoitteen omistaja on kyseisen tunnuksen omistaja. Asiakas on vastuussa kaikesta Käyttäjätunnuksella tapahtuneesta käytöstä.
 • Jos Käyttäjätunnukset katoavat tai joutuvat oikeudettomasti kolmannen haltuun, Asiakkaan on ilmoitettava asiasta viipymättä Palvelun asiakaspalveluun [email protected] Palvelulla on tällöin oikeus sulkea Asiakkaan pääsy Palveluun.
 • Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa tunnisteita, jos verkosta, asiakkaasta, palvelun toimittamisesta, tietoturvasta tai -suojasta taikka viranomaisten määräyksistä johtuvat tai muut syyt sitä edellyttävät.

 

5. Palvelun käyttö:

Asiakas saa Palveluun Palveluehtojen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Asiakas vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan. Asiakas vastaa itse Palvelun käytössä tarvittavan laitteiston, ohjelmiston sekä tietoliikenne- ja tiedonsiirtoyhteyksien hankinnasta, asennuksesta, ylläpidosta ja kuluista. Asiakas ei saa yhdistää tai käyttää Palvelua siten, että siitä aiheutuu kohtuutonta kuormitusta tai muuta haittaa verkolle, verkkoon yhteydessä oleville muille verkoille, Palvelun käyttäjille, muille kolmansille osapuolille tai Palveluntarjoajalle. Palveluntarjoaja voi antaa erikseen tarkempia ohjeita verkkoa kuormittavasta ja kielletystä käytöstä. Tiettyjen Palveluun kuuluvien osien käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Ylläpidolla on oikeus puuttua ilmeisiin väärinkäyttötilanteisiin.
Eri päätelaitteilla käytettäväksi tarjottu Palvelu voi sisällöltään ja toiminnoiltaan kuitenkin poiketa toisistaan.
Jotkin Palvelut ovat saatavilla ilman tarvetta rekisteröityä Palvelun käyttäjäksi. Palveluita voidaan käyttää ilman rekisteröitymistä siten ja siinä laajuudessa kuin Palveluntarjoaja katsoo sopivaksi. Palveluntarjoaja varaa oikeuden vaihtaa, muuttaa ja poistaa komponentteja, jotka sallivat Palvelun käytön ilman rekisteröitymistä. Tällaisia komponentteja voidaan myös muuttaa sellaisiksi, että niitä voivat käyttää vain rekisteröityneet käyttäjät.
Jotkin Palvelut edellyttävät, että käyttäjä rekisteröityy Palvelun käyttäjäksi. Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjän tulee ilmoittaa pyydetyt henkilötiedot. Käyttäjä on vastuussa antamiensa henkilötietojen oikeellisuudesta ja täydellisyydestä. Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjän tulee myös valita itselleen salasana.
Palvelua saavat käyttää minkä tahansa ikäiset käyttäjät, mutta alle 13-vuotiaiden tulee kysyä huoltajilta lupa Palvelun käyttöön.
Tuottamalla mitä tahansa sisältöä (kuten tekstiä) Palveluun, käyttäjä sitoutuu antamaan Palveluntarjoajalle täyden, ilmaisen ja peruuttamattoman oikeuden tarkistella näitä tietoja mikäli syyhyn on riittävä moraalinen peruste ja käyttää tietoja mm. nimettömiin tutkimustarkoituksiin.
Käyttäjä vakuuttaa, että käyttäjän kaikki Palveluun kulloinkin tuottama sisältö on käyttäjän oman alkuperäisen työn tulosta, eikä se riko mitään soveltuvaa lakia ja että käyttäjällä on oikeus antaa Palveluntarjoajalle oikeus sisällön käyttämiseen yllä kuvatulla tavalla.
Jakamalla mitä tahansa sisältöä Palvelussa käyttäjä sitoutuu vastaamaan Palveluntarjoajan puolesta ja Palveluntarjoajan niin halutessa omalla kustannuksellaan puolustamaan Palveluntarjoajaa kaikkia sellaisia kolmansien osapuolien esittämiä vaateita, kustannuksia (mukaan lukien kohtuulliset puolustautumiskustannukset, tappioita, vahinkoja, vastuita ja tuomioita vastaan, jotka johtuvat käyttäjän tuottaman sisällön esittämisestä Palvelussa.

 

6. Käyttäjätunnuksen poistaminen

Rekisteröityneellä käyttäjällä on oikeus poistaa Käyttäjätunnus. Käyttäjätunnus poistetaan käytöstä ilmoittamalla asiasta sähköpostitse osoitteeseen [email protected] Käyttäjätunnuksen poisto astuu voimaan viimeistään kahden vuorokauden kuluttua siitä, kun TrainingOnline Finland kuittaa käyttäjätunnuksen poistamisesta koskevan pyynnön vastaanotetuksi.

 

7.  Kolmannen osapuolen verkkosivusto

Mikään viittaus linkitettyihin sivustoihin tai nimettyihin kolmansiin osapuoliin ei tarkoita sitä, että Palveluntarjoaja suosittelee tällaista kolmatta osapuolta tai muutoin hyväksyy tällaisen kolmannen osapuolen. Sinä kannat riskin kolmansien osapuolien sivustojen käytöstä. Palveluntarjoaja ei vastaa minkään sellaisen ulkopuolisen sivuston sisällöstä, josta tai jonne on yhteys TrainingOnline Finlandin Verkkosivustolta ja/tai Palveluista.

 

8. Käyttäytyminen palvelussa ja käytön estäminen

Palveluntarjoajalla on oikeus rajoittaa tai estää Palvelun käyttö siten kuin näissä Käyttöehdoissa on sanottu.
Käyttöoikeuden päättymisestä huolimatta jäävät näihin käyttöehtoihin perustuvat omistus- ja tekijänoikeudet, oikeus vahingonkorvaukseen sekä vastuunrajoitukset voimaan.
Käyttäjä on henkilökohtaisesti vastuussa Palvelun käytöstä ja sekä viesteistään ja tekemistään toimenpiteistä Palvelussa.
Palvelun käyttäjän tulee käyttää Palvelua näiden ehtojen, voimassa olevan sääntelyn ja hyvän tavan mukaisesti.
Palveluntarjoajalla on oikeus estää sellainen Palvelun käyttö, sekä poistaa sellainen materiaali, joka loukkaa lakia, hyvää tapaa tai kolmannen suojattuja oikeuksia, tai joka haittaa tai kohtuuttomasti kuormittaa Palvelua tai verkkoa, uhkaa tietoturvaa tai -suojaa, haittaa Palvelun käyttäjiä, muita kolmansia tai Palveluntarjoajaa taikka on muutoin Käyttöehtojen, erityisehtojen tai muiden Palvelun käyttöä koskevien sääntöjen vastaista. Palveluntarjoaja voi tarpeelliseksi katsoessaan asiasta ennalta ilmoittamatta myös estää Asiakkaan pääsyn Palveluun ja/tai Palvelun vastaanotto.
Palveluntarjoaja pitää muun muassa seuraavia tekoja, näiden ehtojen vastaisina:

 • Laittoman, haitallisen tai herjaavan sisällön levittäminen tai lähettäminen.
 • Hakkerointi, krakkerointi tai väärän tai turmeltuneen ohjelmiston levittäminen.
 • Palveluntarjoajan tai kolmansien osapuolien tekijänoikeutta tai muita immateriaalioikeuksia loukkaavan tiedon tai materiaalin lähettäminen.
 • Palvelun hyväksikäyttö tavalla, joka rikkoo näitä käyttöehtoja tai mitä tahansa soveltuvaa lakia tai määräystä.
 • Muiden käyttäjien, henkilöiden, henkilöryhmien tai oikeushenkilöiden uhkaaminen, kiusaaminen, ahdistelu, vainoaminen tai häirintä.
 • Tekeytyminen toiseksi henkilöksi.
 • Muiden käyttäjien salasanojen tai käyttäjätilitietojen käyttäminen tai käytön yrittäminen.
 • Viruksia tai turmeltunutta tietoa sisältävien tiedostojen lähettäminen.
 • Mikä tahansa teko, jolla objekti- tai binäärikoodia muunnetaan lähdekoodiksi ja minkä tahansa ohjelmistojen tai ohjelmistojen osien lataaminen Palvelusta (lukuun ottamatta tilanteita, joissa Palveluntarjoaja tai tämän osoittamat kolmannet osapuolet ovat nimenomaisesti sallineet tällaisen lataamisen).

 

9. Immateriaalioikeudet

Palvelimen ja Palveluiden sisältö on suojattu tekijänoikeudella ja immateriaalioikeuksilla. Et saa kopioida, muokata, levittää tai millään muullakaan tavalla käyttää hyväksesi tekijänoikeuden tai yksinoikeussuojan alaista Palvelimessa ja/tai Palveluissa saatavilla olevaa materiaalia, ellet ole saanut tähän oikeudenhaltijoiden nimenomaista suostumusta. Kaikki tavaramerkit, tuotemerkit ja toiminimet ovat haltijoidensa omaisuutta ja niiden luvaton käyttö on kielletty.
Palvelun sisältämän tai TrainingOnline Finlandin Palvelun puitteissa käyttäjälle lähettämän aineiston omistusoikeus, tekijänoikeus, tavaramerkki- ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat TrainingOnline Finlandille, ellei toisin ole ilmoitettu. Aineiston tai sen osan lainaaminen, kopiointi, tallentaminen, muokkaaminen, muuntelu, siirtäminen, luovuttaminen, muu hyväksi käyttäminen tai hyödyntäminen edes osittain ilman TrainingOnline Finlandin ennalta antamaa kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty.
Ohjeet ja muu aineisto annetaan Palvelun käyttäjälle ainoastaan vastaanottajan henkilökohtaiseen käyttöön ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Ohjeiden tai muun aineiston luovuttaminen muille tai sen julkaiseminen ja jakaminen missä tahansa sähköisessä tai muussa mediassa on ehdottomasti kielletty. Tämän sopimusehdon vastaisesti menettelevä käyttäjä vastaa täysimääräisesti TrainingOnline Finlandille tekijänoikeus-rikkomuksella aiheuttamistaan vahingoista.

 

10. Palvelun käytettävyys

TrainingOnline Finland ei takaa eikä vastaa siitä, että käyttäjän verkko- ja Internetyhteys toimisivat odotetulla tavalla tai että Palvelu olisi aina tai keskeytyksettä saatavilla.
Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on Palvelun käytön ja asianmukaisen tietoturvan edellyttämät laitteet, ohjelmat ja järjestelmät, kuten päätelaitteet, selaimet ja liittymät ml. tietoliikenneyhteydet. TrainingOnline Finland ei takaa, että palvelua voi käyttää käyttäjän laitteilla, ohjelmilla, järjestelmillä tai liittymillä.

 

11. Palvelussa annetut tiedot

Vaikka TrainingOnline Finland yrittää parhaansa mukaan varmistaa, että Palvelussa julkaistut tiedot ovat oikeita ja ajantasaisia, tiedot saattavat sisältää tahattomia epätarkkuuksia tai virheitä.
Palvelussa esitettävät tuotteiden saatavuustiedot tai tuotteen hintatiedot voivat olla joltain osin virheellisiä eikä TrainingOnline Finland ole velvollinen suorittamaan asiakkaalle hyvityksiä, jos jokin tuote on myyty loppuun tai jos Palvelussa on virheellisiä hintatietoja, TrainingOnline Finlandilla on oikeus korjata havaitut virheet ja koska tahansa muuttaa Palvelussa julkaistuja tietoja. Lisäksi käyttäjän tulee aina itse arvioida Palvelussa tai käyttäjälle muutoin Palvelun puitteissa annettujen ja erityisesti liikuntaan ja ruokavalioon liittyvien tietojen soveltuvuutta käyttäjälle, ottaen huomioon muun muassa käyttäjän terveydentilan, fyysiset ominaisuudet sekä muut henkilökohtaiset olosuhteet.
Verkkovalmennusten sekä treeniohjelmien materiaalit säilyvät asiakkaalla ostohetkestä alkaen. Asiakkaalla on oikeus tallentaa valmennuksen kirjalliset materiaalit itselleen laitteeseensa tai tulostaa valmennukseen kuuluvat kirjalliset materiaalit omaa myöhempää käyttöä varten. Mikäli asiakas on rekisteröitynyt palveluun saa asiakas ladattua omat ostamansa materiaalit myös sivustolta uudelleen kirjautuessaan sisään.
Materiaalit (liikevideot ja muut valmennukseen liittyvät materiaalit) voidaan asiakkaan pyynnöstä siirtää myöhemmälle ajankohdalle, mikäli asiakas on yhteydessä palveluntarjoajaan ennen valmennuksen alkua tai valmennuksen ollessa aktiivisena. Mikäli ostohetkestä on maksimissaan kolme (3) kuukautta aikaa, kirjalliset materiaalit voidaan pyynnöstä ja maksutositetta vastaan lähettää hänelle sähköpostitse. Mikäli ostohetkestä on aikaa enemmän kuin kolme (3) kuukautta tai asiakas ei voi toimittaa maksukuittia, palveluntarjoaja ei ole velvollinen toimittamaan materiaaleja.
Asiakkaalla on palvelu käytettävissään Mobiililaitteellaan tai Tietokoneen Verkkoselaimella ostohetkestä alkaen.

 

12. Asiakkaan velvollisuudet palvelun käytössä, kuten treeniohjelmissa, verkkovalmennuksissa sekä Online- tunneilla

Huomioithan, että liikunnan harrastamiseen ja ruokavalion muutokseen liittyy aina tiettyjä riskejä. Asiakas vakuuttaa verkkopalvelun tilaamisella olevansa tietoinen siihen liittyvistä riskeistä ja osallistuu treenivalmennuksiin, Online-tunneille sekä toteuttaa treeniohjelmia omalla vastuullaan. Asiakas hyväksyy sen, että ellei pakottavasta sääntelystä muuta johdu, relevantti valmentaja (tai TrainingOnline Finland) eivät vastaa asiakkaalle mahdollisesti syntyvistä vammoista tai vahingoista.
Asiakkaan tulee itse huolehtia Verkkovalmennusta varten tarpeellisiksi katsomansa tapaturma- ja muun mahdollinen vakuutusturvan järjestämisestä.
Asiakas sitoutuu tiedottamaan relevanttia valmentajaa (tai TrainingOnline Finland) Verkkovalmennuksen aloittamisen jälkeen tapahtuvista olennaisista muutoksista terveydentilassaan tai muista mahdollisista harjoitteluun tai ruokavalioon vaikuttavista seikoista (esim. raskaus, vamma tai sairaus, lääkehoito ja muutokset näissä).

 

13. Vastuunrajoitus

Käyttäjä hyväksyy sen, että Palvelua ja sen sisältöä käytetään kaikilta osin käyttäjän omalla vastuulla. Palvelu on käyttäjän käytettävissä sellaisenaan kuin sen on ja TrainingOnline Finland varaa oikeuden milloin tahansa parantaa ja muokata Palvelua.

Palveluntarjoaja ei vastaa asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista. Selvyyden vuoksi todetaan, että Palvelu ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen asiakkaalle Palvelun virheellisestä toiminnasta, käyttökatkoista, käytön estymisestä, Palvelussa olevista virheistä, puutteellisuuksista, tai Palvelun tai sen osan lopettamisesta mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta eikä asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun sisällöstä, eikä muusta Palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä tai sen luotettavuudesta.

Palveluntarjoaja ei vastaa käyttäjän itse aiheuttamasta, itselle tai muille tuottamasta vahingosta, Palvelun väärinkäytöstä tai muusta vastaavasta toimesta.

Palveluntarjoaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta.

Palveluntarjoaja ei vastaa miltään osin Palvelussa esitettävien ja julkaistavien tai käyttäjälle lähetettävien tietojen sisällöstä, esitettyjen tietojen soveltuvuudesta yksittäiselle käyttäjälle, tietojen paikkansapitävyydestä tai niissä mahdollisesti esiintyvistä virheistä tai viivästyksistä.
Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa minkään sellaisen ulkopuolisen sivuston sisällöstä, josta tai jonne on yhteys palvelusta.
Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, mukaan luettuina, mutta ei rajoittuen tulon tai ansion menetykseen, liiketoiminnan keskeytykseen, tiedon tai datan menetykseen tai turmeltumiseen, jotka johtuvat palvelun tai valmennus palvelun käytöstä tai käytön estymisestä.

Palvelu tarjotaan ”sellaisenaan” ja ”saatavuuden mukaan”. Palveluntarjoaja ei lain sallimissa puitteissa myönnä nimenomaista tai epäsuoraa takuuta palveluille tai tuotteille, niiden laadulle, sisällölle tai sopivuudelle tiettyyn tarkoitukseen.

Vahingonkorvausta on vaadittava palveluntarjoajalta kuukauden kuluessa siitä, kun asiakas havaitsi tai asiakkaan olisi pitänyt havaita vahingonkorvauksen peruste. Maksullisten palveluiden osalta palveluntarjoajan vastuu kaikista vahingoista rajoittuu aina enintään asiakkaan vahingon kohteena olevasta maksullisesta palvelusta vahingon ajalta maksaman maksun määrään.

TrainingOnline Finland ei kanna vastuuta siitä, että asiakas ei saa tuloksia ohjelmilla, joita asiakas on ladannut/ostanut sähköpostitse, trainingonline.fi verkkokaupasta tarkoitetaan mm. painonpudotusta, kunnon kehittymistä, sekä muita fyysisiä, että henkisiä tuloksia, joita kuntoilun avulla voi saada.

 

14. Asiakkaan vastuusta

Asiakas vastaa palvelun käytöstä sekä palveluun jättämästään tai niiden kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei palvelun käyttö tai edellä mainittu materiaali loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksista tai ole Käyttöehtojen ja mahdollisten erityisehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, Palveluntarjoajalle, Palveluntarjoajan sopimuskumppaneille, Palvelun muille käyttäjille tai muille kolmansille. Asiakas sitoutuu korvaamaan Palveluntarjoajalle tai kolmannelle aiheuttamansa vahingon.
Käyttäjä hyväksyy sen, että Palvelua ja sen sisältöä käytetään kaikilta osin käyttäjän omalla vastuulla. Palvelu on käyttäjän käytettävissä sellaisenaan kuin sen on ja palveluntarjoaja varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa, muokata ja evätä pääsyn palveluun rajoituksettomaksi ajaksi.

 

15. Sopimuksen käyttöoikeuden siirtäminen

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Palvelun käyttöoikeutta kolmannelle osapuolelle ilman Palveluntarjoajan etukäteistä kirjallista suostumusta.

 

16. Hinnoittelu

Palveluntarjoaja on aika ajoin oikeus muuttaa maksullisten Palveluidensa hintoja. Hintamuutokset astuvat voimaan käynnissä olevan maksu- / sopimuskauden päätyttyä (eli sen kauden päätyttyä, josta Asiakas on jo maksanut). Kaikista hintamuutoksista ilmoitetaan asiakkaalle. Jos Asiakas ei suostu Palvelun hintamuutoksiin, hänellä on oikeus irtisanoa Palvelun tilaus maksukauden päättymiseen. Asiakkaan katsotaan hyväksyneen uuden hinnan, jos Asiakas jatkaa maksullisen trainingonline.fi -Palvelun käyttöä saatuaan tiedon hintamuutoksista esim. uuden kauden maksamisvaiheessa.

 

17. Tilaaminen

Tilattavat tuotteet valitaan verkkosivuilla lisäämällä ne ostoskoriin. Tilaus lähetetään maksamalla ostoskorin sisältö verkkokaupan kassatoiminnossa. Tehdessäsi tilauksen hyväksyt nämä toimitusehdot, tuotteiden hinnat sekä toimituskulut. Mikäli tilaushetkellä annetaan sähköpostiosoite, tilauksesta lähetetään tilausvahvistus sähköpostitse. Tilausvahvistuksesta ilmenevät tilatut tuotteet sekä hinta.

 

18. Maksaminen

Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Visma Pay (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Visma Payn verkkopalvelun kautta ja tiliotteella sekä laskulla maksun saajana näkyy Visma Pay tai Paybyway Oy. Visma Pay välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja.

Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet.

Lue lisää Visma Paysta: https://www.visma.fi/vismapay/

Maksutavat

Visma Pay -palvelun kautta voit maksaa verkkopankkitunnuksilla, lompakolla, maksukorteilla (credit/debit), laskulla tai osamaksulla. Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Oma Säästöpankki, Säästöpankki, Aktia, Paikallisosuuspankit, S-Pankki, Handelsbanken, Ålandsbanken, MobilePay, Masterpass, Pivo, Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit, sekä Jousto ja Enterpay Lasku yritykselle.

MobilePay: Voit maksaa MobilePay -lompakollasi mikäli olet sallinut verkkokaupoissa maksamisen sovelluksen asetuksista. MobilePay-lompakolla suoritetut maksut veloitetaan lompakkoon liitetyltä maksukortilta. Mikäli maksun veloittaminen maksukortilta epäonnistuu, MobilePay-lompakolla maksaminen ei ole mahdollista verkkokaupassa.

Pivo: Käyttöehdot ovat tarjolla Pivon sivuilla: https://pivo.fi/kayttoehdot/pivon-kayttoehdot/

Jousto lasku ja osamaksu on kotimainen palvelu, jolla teet ostoksesi nopeasti ja turvallisesti. Jousto on tarkoitettu yksityishenkilöille, jotka ovat hoitaneet raha-asiansa moitteettomasti. Joustolla saat 30 vuorokautta korotonta ja kulutonta maksuaikaa. Laskun saatuasi voit päättää maksatko sen kokonaan vai osissa. Osamaksulla voit maksaa ostoksesi jopa 36:ssa erässä, alkaen 9,90 eur/kk. Jousto osamaksun kustannukset ovat 3,90 eur/kk ja 19,90%:n luottokorko. Voit maksaa Joustolla 30–3000 euron ostoksia. Luotonmyöntäjänä toimii Aurajoki Nordic Oy. Lue lisää Joustosta osoitteessa www.jousto.com.

Visma Pay -maksupalvelun yhteystiedot

Visma Pay, Paybyway Oy (Y-tunnus 2486559-4)
Sähköposti: [email protected]
Puhelin: 09 315 42 037 (arkisin klo 8-16)
Postiosoite: Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta

 

19. Toimitus

Palvelu on Palvelukokonaisuus, johon sisältyy Palveluntarjoajan ja mahdollisten muiden, Palveluntarjoajan kanssa yhteistyösuhteessa olevien palveluntarjoajien (jäljempänä ”muut Palveluntarjoajat”) kulloinkin tarjoamia palveluja ja aineistoa.
Palveluntarjoaja voi tarjota, välittää tai markkinoida Palvelussa muun Palveluntarjoajan tuottamia tai tarjoamia maksullisia tai maksuttomia palveluja tai tuotteita. Muiden Palveluntarjoajien palvelut tarjotaan, välitetään ja markkinoidaan sellaisenaan ja sitoumuksetta. Palveluntarjoaja ei vastaa mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu Muun Palveluntarjoajan tuottaman tai tarjoaman Palvelun mahdollisesta virheestä kuten väärästä tiedosta, Palvelun viivästymisestä taikka Palvelun saatavuudesta. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näiden ehtojen ohella Muun Palveluntarjoajan mahdollisia erityisiä sopimusehtoja, vastuunrajoituksia ja ohjeita.
Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa, ellei tietyn Palvelun osalta ilmoiteta muuta käyttöaikaa. Palveluntarjoaja ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takuita Palvelun toiminnasta tai piirteistä eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi. Palveluntarjoajalla on aina niin halutessaan ilman korvausvelvollisuutta oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain sekä oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon tai muun syyn vuoksi.

 

20. Etämyynti, Tilauksen peruuttaminen, virhevastuu ja reklamaatiot

Digitaaliset palvelut
14 päivän peruuttamisaika lasketaan digitaalista sisältöä koskevan sopimuksen tekemisestä. Digitaalisen sisällön sähköisenä toimittamisena pidetään digitaalisessa muodossa lataamalla, suoratoistona tuotettua tai toimitettua tietoa, esimerkiksi tietokoneohjelma, sovellus, peli, musiikki, video (mm. urheilutapahtuman katseluoikeus) tai teksti (mm. näköislehden lukuoikeus).
Digitaalisen sisällön sähköisenä toimittamisena ei pidetä muisti- tai tallennusvälineellä esim. CD- tai DVD-levyllä toimitettua digitaalista sisältöä.
Kuluttajalla ei ole velvollisuutta maksaa kokonaan tai osittain suoritetusta digitaalista sisältöä koskevasta palvelusta, jos:

 • digitaalisen sisällön toimittaminen on aloitettu peruuttamisaikana ilman kuluttajan ennakkosuostumusta.
 • kuluttajalle ei ole annettu tietoa peruutusoikeuden menettämisestä.
 • kuluttaja ei ole saanut vahvistusta tehdystä sopimuksesta.
 • Verkkovalmennuksen osalta palvelun toimittaminen katsotaan aloitetuksi kuluttajan suostumuksella silloin kun asiakkaan käyttäjätunnuksille luodaan käyttöoikeudet Verkkovalmennukseen ja asiakas voi aloittaa Verkkovalmennuksen käytön.

Kuluttajalla ei ole kaupan peruuttamisoikeutta, jos digitaalisen sisällön toimittaminen on sähköisesti aloitettu kuluttajan suostumuksella ennen peruuttamisajan päättymistä ja kuluttajalle on ilmoitettu peruttamisoikeuden puuttumisesta.

Ennen tilauksen toimitusta tilauksen voi peruuttaa kirjallisella ilmoituksella sähköpostitse.

Verkkokaupalla on lakisääteinen virhevastuu myydyistä tuotteista. Reklamaatiotapauksissa pyydämme olemaan yhteydessä asiakaspalveluumme.

TrainingOnline Finland -Palvelun peruuttaminen on mahdollista 14 päivän ajan ostoksesta, jos asiakas ei ole saanut yhtään harjoitusohjelmaa, ravinto-ohjelmaa, ohjetta tai muuta materiaalia tai tehnyt muitakaan toimenpiteitä tilauksen jälkeen. Peruutusoikeus päättyy, kun Asiakas vastaanottaa materiaaleja tai tekee ensimmäiset toimenpiteet järjestelmässä tai Palvelun käytössä tilauksen jälkeen. Kaikista toimitetuista materiaaleista peritään hinnaston mukainen maksu.

Kuluttajalla on oikeus viedä mahdolliset riitatilanteet kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

 

21. Palvelun toimittaminen ja käyttö

Sopimuksen syntyminen ja Palvelun ostaminen
Kun Asiakas painaa ”Tilaa” -painiketta ja rastittaa “Hyväksyn nämä ehdot”- valintaruudun ostaessaan palvelua trainingonline.fi verkkosivuilta tai verkkokaupasta, Asiakas vahvistaa, että hän on yli 18-vuotias tai että hänellä on vanhemman tai holhoojan lupa sopimuksen solmimiseen. Samalla hän sitoutuu noudattamaan tämän sopimuksen ehtoja. Kaikkien asiakkaan rekisteröinnin yhteydessä antamien tietojen tulee pitää paikkaansa, eikä niistä saa puuttua olennaisia tietoja. Asiakkaalla on velvollisuus pitää tällaiset tiedot aina ajan tasalla ja päivittää ne tarvittaessa.

Kun Asiakas valitsee ostamansa Palvelun rastittamalla valintaruudun ja napsauttaa ”Tilaa”, ”Lähetä” tai ”Maksa” -painiketta trainingonline.fi -sivuilla, hän sitoutuu maksamaan kyseisen maksullisen Palvelun hinnan. Maksu veloitetaan asiakkaan valitsemalla maksutavalla. Asiakkaan maksaessa pankki- tai luottokortilla, sallimalla veloituksen kortilta, Asiakas vahvistaa, että hänellä on oikeus tehdä kyseinen ostos ja että hän on kyseisen kortin haltija (kortti on asiakkaan nimissä). Kaikki trainingonline.fi -verkkosivuilla ilmoitetut hinnat sisältävät arvonlisäveron (jos kyseessä on tuote, josta arvonlisäveroa on maksettava), sekä muut soveltuvat verot ja maksut. Tarjolla olevat maksuvaihtoehdot on kerrottu trainingonline.fi verkkosivuilla.

Sopimus on voimassa joko toistaiseksi, määräajan tai kunnes Asiakas tai Palveluntarjoaja irtisanoo sen tai se loppuu sopimuksen mukaisesti. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden irtisanoa tämän sopimuksen ja sulkea asiakkaan TrainingOnline Finland asiakkuuden ja käyttöehdot koska tahansa, jos Asiakas käyttää tai hänen epäillään käyttävän Palvelua väärin. Jos Palveluntarjoaja irtisanoo tämän sopimuksen tai sulkee tai lopettaa asiakkuuden jostakin muusta kuin tässä kohdassa mainituista syistä, Palveluntarjoaja ei ole vastuussa siitä asiakkaalle eikä velvollinen korvaamaan tälle tämän mahdollisesti maksamia maksuja.

 

22. Riitaisuuksien ratkaiseminen ja sovellettava laki

Palveluntarjoajan ja Asiakkaan väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan käräjäoikeudessa. Asiakas voi nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka.

 

23. Henkilötietojen käsittely ja käyttö

TrainingOnline Finland käsittelee käyttäjän henkilötietoja voimassa olevan tietosuojasäännösten ja tietosuojapolitiikkansa mukaisella tavalla.
Palveluun rekisteröitymällä käyttäjä antaa suostumuksensa siihen, että TrainingOnline Finland voi käyttää käyttäjän nimi- ja osoitetietoja suoramarkkinointitarkoituksiin mukaan lukien sähköisen suoramarkkinoinnin ja sen, että nämä tiedot luovutetaan TrainingOnline Finlandin yhteistyökumppanille vastaaviin suoramarkkinointitarkoituksiin. Käyttäjä voi kieltää henkilötietojensa käyttämisen suoramarkkinointitarkoituksiin ilmoittamalla asiasta TrainingOnline Finlandille.

 

24. Ylivoimainen este

Jos TrainingOnline Finland ei pysty täyttämään näissä ehdoissa mainittuja velvollisuuksiaan ylivoimaisen esteen vuoksi, TrainingOnline Finland ei ole vastuussa viivästyksistä tai muusta aiheutuneesta haitasta tai vahingosta. Ylivoimaisena esteenä pidetään muun muassa yleisiä työtaistelutoimenpiteitä, sotatoimia, luonnonmullistuksia, viranomaisen päätöksiä, lakkoja sekä ongelmia tietoliikenneyhteyksissä. Tällöin asiakkaalla ei ole oikeutta saada korvausta TrainingOnline Finlandin sopimuksen rikkomisesta.

 

25. Muutokset käyttöehdoissa ja Palvelussa

Training Onlinella on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja sekä sivujen sisältöä ilman ennakkoilmoitusta. Ehtojen muutoksista pyritään ilmoittamaan Palvelussa, mutta käyttäjä sitoutuu omalta osaltaan säännöllisesti tarkistamaan näiden ehtojen sisällön. Jatkamalla Palvelun käyttöä ehtojen muuttamisen jälkeen Asiakas sitoutuu noudattamaan muutettuja ehtoja.

Näihin ehtoihin ja Internet-sivujemme käyttöön sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

Palveluntarjoaja pyrkii kehittämään Palvelua ja huolehtimaan sen mahdollisimman häiriöttömästä toiminnasta. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa tai poistaa Palvelun tai sen osien sisältöä, rakennetta, Palveluaikoja, tai muita Palveluun liittyviä seikkoja. Jos muutokset edellyttävät muutoksia Asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tai muita toimenpiteitä Asiakkaan toimesta, Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan muutoksista hyvissä ajoin etukäteen. Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan laitteisiinsa ja ohjelmistoihinsa tarvittavista muutoksista.

 

26. Oikeudet Palveluun ja Palvelun sisältämään materiaaliin

Palvelun ulkoasun ja Palvelun sisältämän materiaalin tekijän-, teollis- ja muut suojatut oikeudet ovat Palveluntarjoajalla tai sen sopimuskumppaneilla. Palveluntarjoajalla on oikeus korvauksetta käyttää ja uudelleen julkaista tai luovuttaa edelleen muunneltuna tai alkuperäisessä asussaan joko kokonaan tai osittain ja/tai liitettynä johonkin toiseen aineistoon Asiakkaan palvelun kautta palvelun julkisille alueille (kuten Facebook, Twitter) lähettämää tai välittämää aineistoa palveluntarjoajan liike-, tiedonvälitys-, pr-, tai muussa toiminnassa.
Asiakkaalla ei ole oikeutta ilman palveluntarjoajalta saatua etukäteistä kirjallista suostumusta valmistaa kappaleita, välittää yleisölle, esittää julkisesti, levittää yleisölle, näyttää julkisesti tai käyttää palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä muutoin kuin näiden Käyttöehtojen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa. Edellä mainittu sisältää myös tekijänoikeuslain mukaisen jälkipainantakiellon. Asiakas ei saa käyttää palvelua palveluntarjoajan tai kolmannen tekijän- tai muita oikeuksia loukaten.

Palveluntarjoaja ei palauta materiaalia, kuten esimerkiksi kuvia tai kirjoituksia, jotka asiakas on pyynnöstä tai pyytämättä palveluntarjoajalle toimittanut. Kirjoittaja vastaa tekstinsä sisällöstä.

 

27. Sallittu ja kielletty linkitys Palveluun

Asiakkaalla on oikeus sijoittaa omille verkkosivuilleen linkki Palvelun pääsivulle .
Muu yksittäisen sivun linkitys kaupallisessa tai taloudellisessa tarkoituksessa taikka tietokannan tuottamiseksi on kielletty ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta.

Tarkennuksena mainittakoon, että Asiakas ei saa missään olosuhteissa ilman Palveluntarjoajan lupaa:

 1. Kopioida, monistaa, siirto kopioida, julkistaa tai muutoin käyttää jotakin palvelun osaa tai sisältöä (mukaan lukien harjoitusohjelmat, Asiakastiedot, videot, kuvat ja tekstit) tavalla, jota ei ole tässä sopimuksessa nimenomaisesti sallittu.
 2. Antaa salasanaansa kolmannelle osapuolelle tai käyttää jonkun toisen henkilön käyttäjänimeä tai salasanaa.
 3. Takaisinmallintaa, takaisinkääntää, purkaa, muokata tai käyttää jäljittelevien ohjelmistojen luomiseksi palvelua tai mitään sen osaa.
 4. Kiertää mitään palvelun tai sen lisensoijien käyttämää sisällön suojaustekniikkaa.
 5. Vuokrata tai liisata palvelun osaa.
 6. Käyttää palveluja tavalla, joka rikkoo tätä sopimusta.

Edellä mainitun lisäksi asiakas sitoutuu pyrkivänsä kohtuudella varmistamaan, ettei palvelua ja sen sisältöä käytetä luvattomasti.

 

28. Tietoturva

Asiakas on tietoinen siitä, että avoimen tietoverkon käyttö sisältää tietoturvallisuusriskin. Palveluntarjoaja pyrkii järjestämään tietojärjestelmiensä tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiin.

Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaan tietoturvallisuudesta palvelua käytettäessä. Asiakas vastaa itse palvelun käytössä tarvitsemiensa tietokoneiden, tietojärjestelmien, lähiverkon tai muiden vastaavien laitteiden tai järjestelmien suojauksesta ja tietoturvasta. Asiakas vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista sekä asiakkaan tuottamuksesta verkkoon tulleiden tai verkon kautta levinneiden virusten ja muiden vastaavien haittojen palveluntarjoajalle, käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.

 

29. Henkilötietojen käsittely

Palveluntarjoaja käsittelee rekisteröityneiden asiakkaiden henkilötietoja Palvelun rekisteriselosteen ja tietosuojan sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Rekisteriseloste löytyy Trainingonline Finland www.sivuilta erikseen. Siitä voi katsoa tarkemmin mitä ja miten henkilötietoja tarkastellaan TrainingOnline- organisaatiossa.

Käyttäjä voi kieltää henkilötietojensa käyttämisen suoramarkkinointitarkoituksiin ilmoittamalla asiasta Palveluntarjoajalle.

 

30. Evästeiden käyttö

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

 

31. Palveluntarjoajan yhteystiedot

Palveluntarjoajan yhteystiedot ilmenevät Palvelun kotisivuilta. Palveluntarjoaja ilmoittaa yhteystietojensa muutoksista kotisivuillaan tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla. Muutoksista pyritään ilmoittamaan hyvissä ajoin etukäteen.

 

32. Ehtojen voimassaolo

Nämä ehdot tulevat voimaan 11.5.2021 ja ovat voimassa toistaiseksi.

 

33. Asiakastuki

Lisätietoja Palvelusta ja tästä sopimuksesta saa ottamalla yhteyttä Palveluntarjoajan AsiakasPalveluun tai tutustumalla Palveluntarjoajan verkkosivuilla annettuihin ohjeisiin.